адв. Рая Николова:

–  Завършила право в СУ „Свети Климент Охридски“ през 2011 г.

–  Работила като юрист във „Виваком“ АД и ТВ „Фантастико“

–  От началото на 2013 г. – адвокат

–  Говорими чужди езици: английски

адв. Владислав Недялков:

–  В периода 2003-2005 – студент по право в Universität Konstanz в Германия – успешно положен междинен изпит (Zwischenprüfung) по специалността

–  Завършил право в СУ „Свети Климент Охридски“ през 2010 г.

– В периода 2012-2013 г. – работил като експерт в отдели “Административен контрол” и “Държавна собственост” на Областна администрация – Русе

–  От 2014 г. – адвокат

–  Говорими чужди езици: английски и немски