Напоследък все повече хора имат проблеми с „Топлофикация София“ ЕАД. Проблемът основно идва от това, че за потребителя няма яснота и прозрачност при формулиране на задълженията за топлинна енергия, а същевременно начислените от дружеството суми нерядко са значителни и необосновано високи спрямо ползваните услуги. Това е и причината за огромния обем от дела, заведени както от „Топлофикация София“ ЕАД срещу потребители, така и от потребители срещу дружеството. Важно е да знаете, че проблемите с Топлофикация не са нерешими. Напротив, при своевременна правна помощ, оказана от адвокат с опит в тази област, финансовите претенции на дружеството могат да бъдат отблъснати или поне значително намалени. Особено препоръчително е да се обърнете за помощ, в случай че получите от съда искова молба или заповед за изпълнение на парично задължение, както и при получаване на покана за доброволно изпълнение или други документи от частен съдебен изпълнител. Важно е да знаете, че колкото по-рано се пристъпи към решаване на съответния проблем, толкова по-голяма е вероятността от успешен изход и обратното – с отлагане във времето проблемът може да се задълбочи и да стане по-сложен за решаване.
Цени Контакти