Често хората подценяват нуждата от правно съдействие при извършването на „дребни“ или „ежедневни“ сделки. Продажба на стоки, даване на пари в заем, изработка на вещ, извършване на ремонти – всички те изглеждат като дейности, за които няма голяма нужда от „формалности“, като например изготвянето на писмен договор между страните. Липсата на такъв в много случаи обаче се превръща в основна пречка да защитите интереса си при възникване на спор с другата страна. Не допускайте това да Ви се случи – договорът е Вашата застраховка против финансови загуби. Инвестирайте в защита на интересите си – ние ще изготвим нужния Ви договор, използвайки опита и професионализма си.
Цени Контакти