Без значение дали Вашият бизнес е тепърва прохождащ или вече утвърден, той има нужда от адекватна правна подкрепа. Често резултатът от Вашите начинания зависи пряко от правната им обезпеченост. Своевременните юридически мерки за осигуряване на пълна защита на правата и законните Ви интереси са пътят към Вашия бизнес успех. Не чакайте проблемите да възникнат, за да търсите тепърва изход от ситуацията. Изпреварете събитията и бъдете подготвени за тях. Свържете се с нас.

Предлаганите от нас услуги в областта на търговското право са:

  • Консултиране с цел намиране най-подходящото правно решение за бизнеса Ви по конкретен казус.
  • Посредничество при преговори с Ваши бизнес партньори и изготвяне и/или проверка на необходимите договори и друга относима документация.
  • Процесуално представителство пред съд или арбитраж при наличие на търговски спорове.
  • Представителство пред частни съдебни изпълнители по образувани от или срещу Вас изпълнителни дела.
  • Абонаментни правни услуги – за бизнеса, който цени парите си. Правни услуги на твърда месечна ставка.Цени Контакти