В случай че сте кредитор, в полза на когото е бил учреден особен залог по реда на Закона за особените залози и сте решили да пристъпите към изпълнение върху предоставеното Ви обезпечение, Вие имате нужда от депозитар. Депозитарят е законово регламентирана, задължителна фигура във фазата на изпълнението с ясно определени правомощия.

Освен стандартните задължения, който депозитарят има по реда на ЗОЗ – изготвяне списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, изготвяне на разпределение на получените в рамките на изпълнението суми и превеждането им на съответния/те кредитор/и, като част от предлаганите от нас услуги е включено и предоставянето на клиентите ни на пакет с проектодокументи, които следва да се изготвят и подпишат в хода на производството по ЗОЗ, в това число, съобщенията по чл. 33 от закона, искания за справки, удостоверения, обявления и вписвания до ЦРОЗ, договор за покупко-продажба на заложното имущество. При необходимост могат да бъдат предоставени и други образци от документи като например договор за отговорно пазене на иззето имущество.
Цени Контакти